Aciprex

Opis:

Lek Aciprex zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresji), zaburzeń lękowych (takich jak napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii (lęk przed znalezieniem się w miejscach, gdzie uzyskanie pomocy może okazać się niemożliwe), lęku społecznego (lęk przed kontaktami z ludźmi), zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Skład i dostępność:

Substancje czynne:
escitalopram

Dostępność na rynku:
tabletki powlekane; 10 mg; 28
tabletki powlekane; 10 mg; 56

Stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem.
Lek Aciprex można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć,
popijając wodą. Nie rozgryzać tabletki, ponieważ jest gorzka w smaku.
W razie potrzeby tabletkę można przełamać na połowy. W tym celu należy umieścić tabletkę na
płaskiej powierzchni w taki sposób, aby strona tabletki z rowkiem dzielącym skierowana była ku
górze. Następnie można przełamać tabletkę, naciskając oba jej końce w dół palcami wskazującymi

Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.

Lek nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), w tym: fenelzyna, iproniazyd,
izokarboksazyd, nialamid oraz tranylcypromina. W razie stosowania któregokolwiek z nich
należy odczekać 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aciprex. Po odstawieniu leku
Aciprex należy odczekać 7 dni przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z
wymienionych leków.
Selektywne odwracalne inhibitory MAO-A, w tym moklobemid (lek stosowany w leczeniu
depresji).
Nieodwracalne inhibitory MAO-B, w tym selegilina (lek stosowany w leczeniu choroby
Parkinsona). Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych.
Linezolid (antybiotyk).
Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych) oraz tryptofan.
Imipramina i dezypramina (leki przeciwdepresyjne).
Sumatryptan i leki podobne (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany
w silnych bólach). Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych.
Cymetydyna, lanzoprazol i omeprazol (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka),
flukonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), fluwoksamina (lek
przeciwdepresyjny) oraz tyklopidyna (stosowana w celu zmniejszenia ryzyka udaru mózgu).
Leki te mogą zwiększać stężenie leku Aciprex we krwi.
Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) – ziołowy środek o właściwościach
przeciwdepresyjnych.
Kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane jako leki
przeciwbólowe oraz w celu rozrzedzania krwi, tzw. leki zmniejszające krzepliwość). Leki te
mogą zwiększać skłonność do krwawień.
Warfaryna, dipirydamol i fenprokumon (leki o właściwościach rozrzedzających krew, tj. leki
przeciwzakrzepowe). Na początku oraz po odstawianiu leku Aciprex lekarz prowadzący
sprawdzi czas krzepnięcia krwi, aby sprawdzić, czy dawkowanie stosowanego leku
przeciwzakrzepowego jest nadal właściwe.
Meflochina (lek przeciwmalaryczny), bupropion (lek przeciwdepresyjny) oraz tramadol (lek
stosowany w leczeniu silnego bólu) z powodu ryzyka obniżenia progu drgawkowego.
Neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii i psychozy) ze względu na ryzyko
obniżenia progu drgawkowego oraz leki przeciwdepresyjne.
Flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych),
dezypramina, klomipramina i nortryptylina (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperidon,
tiorydazyna i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). W przypadku przyjmowania powyższych
leków konieczna może być modyfikacja dawkowania leku Aciprex.
Leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych
dla życia zaburzeń rytmu serca.

Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Aciprex, zanim nie omówią z lekarzem zagrożenia
i korzyści związanych ze stosowaniem tego leku.
Pacjentka powinna być świadoma, że przyjmowanie leku Aciprex w ostatnich trzech miesiącach ciąży
może powodować u noworodka następujące objawy: trudności z oddychaniem, sinicę, drgawki,
wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, małe stężenie cukru we krwi, sztywność lub
wiotkość mięśni, nasilenie odruchów, drżenie, drżączkę, nerwowość, ospałość, ciągły płacz, senność
lub trudności w zasypianiu. Jeśli u noworodka wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza

Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.
Działania niepożądane ustępują zazwyczaj po kilku tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że wiele
z obserwowanych działań może być objawami leczonej choroby i ustępować wraz z poprawą
samopoczucia.
W razie wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych podczas leczenia,
należy zgłosić się do lekarza:
Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100):
nieprawidłowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.
Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000):
obrzęk skóry, języka, warg, krtani lub twarzy, pokrzywka bądź trudności w oddychaniu lub
przełykaniu (reakcja alergiczna) – należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do najbliższego
szpitala.
wysoka gorączka, pobudzenie, dezorientacja, drżenie oraz gwałtowne skurcze mięśni mogą być
objawami rzadko występującego zaburzenia określanego jako zespół serotoninowy.
Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):
trudności w oddawaniu moczu;
drgawki (napady drgawkowe) – patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”;
zażółcenia skóry i białkówek oczu (będące objawem zaburzeń czynności wątroby i (lub)
zapalenia wątroby);
szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia – mogą to być objawy stanu zagrażającego życiu,
znanego jako zaburzenia typu torsade de pointes;
myśli i zachowania samobójcze (przypadki takie były odnotowane w trakcie terapii
escytalopramem oraz krótko po przerwaniu leczenia, patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki
ostrożności”)
nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.