Zwolnienie lekarskie online

Źle się czujesz? Występują u Ciebie objawy chorobowe? Zwolnienie lekarskie może wystawić każdy lekarz specjalista po konsultacji i ocenie Twojego stanu zdrowia. Pamiętaj, że to lekarz podejmuje ostateczną decyzję o wystawieniu L4 po wywiadzie i konsultacjach.

Konsultacja lekarska z możliwością wystawienia e-zwolnienia

Wybierz specjalizację lekarza i przeprowadź konsultację.

Cena: 99 zł

Skontaktuj się z nami jeśli:

Jeśli zauważasz u siebie powyższe problemy, skontaktuj się z naszym lekarzem. W trakcie konsultacji poza zwolnieniem lekarskim możesz również otrzymać e-receptę i od razu rozpocząć terapię.

To takie proste:

Krok 1

WYBIERZ USŁUGĘ

Krok 2

ZAREJESTRUJ SIĘ I DOKONAJ OPŁATY

Krok 3

UZUPEŁNIJ FORMULARZ ZDROWOTNY

Krok 4

PRZEPROWADŹ KONSULTACJĘ

Dzięki konsultacji ze specjalistą chorób wewnętrznych w mojarecepta.pl możesz otrzymać profesjonalną poradę lekarską na temat popularnych schorzeń. Internista doradzi Ci jakie działania podjąć w przypadku takich objawów jak bóle kości, niedoczynność tarczycy, lub wysokie ciśnienie.

Oni nam zaufali

Konsultacje medyczne przeprowadzane online pozwalają lekarzom na ocenę stanu zdrowia pacjenta drogą zdalną. Na ich podstawie specjalista może orzec o niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawić zwolnienie lekarskie. L4 online uzyskać da się bez wychodzenia z domu, dlatego pacjent nie musi osobiście odbywać wizyty w gabinecie celem otrzymania dokumentu. Elektroniczne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przyznawane są przy okazji różnych problemów zdrowotnych.

Czym jest e-zwolnienie lekarskie?

E-zwolnienia lekarskie (e-ZLA) funkcjonują w Polsce od 2016 roku, a 1 grudnia 2018 roku stały się obowiązkowe. Celem ich wprowadzenia było uproszczenie i porządkowanie procedur związanych z dokumentacją medyczną, a także zaoszczędzenie czasu lekarzy i pacjentów. Udzielanie zwolnień odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego systemu, a do ich wystawienia niezbędny jest jedynie numer PESEL pracownika. W przeciwieństwie do klasycznej dokumentacji tego typu, e-ZLA nie wymaga przygotowywania wydruku. L4 trafia do systemu ZUS drogą elektroniczną i zapisywane jest w profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych. W przypadku pracodawców dysponujących profilem PUE, możliwy jest bezpośredni dostęp do wystawionego zwolnienia. Jeżeli natomiast firma takiego profilu nie posiada, pacjent zobowiązany jest do osobistego dostarczenia dokumentu. Większość przedsiębiorców ma jednak świadomość udogodnień związanych z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych, przez co jest ona stosowana bardzo powszechnie.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online?

Aby otrzymać L4 online, należy odbyć e-wizytę u lekarza. Konsultacja poprzedzająca wystawienie e-zwolnienia online może być zrealizowana przez internet lub telefonicznie. Forma kontaktu zależy od preferencji zarówno pacjenta, jak i lekarza. Podczas zdalnej konsultacji specjalista nie przeprowadza badania fizykalnego, a jedynie zapoznaje się z sytuacją zdrowotną pracownika. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypisuje zwolnienie lekarskie online. Aby je wystawić, lekarz musi przeprowadzić szczegółowy wywiad z pacjentem. W ten sposób uzyskuje informacje niezbędne w procesie diagnostycznym. Pracownik powinien przedstawić swój ogólny stan zdrowia, a także wykazać objawy i dolegliwości świadczące o braku możliwości wykonywania pracy. Konieczne jest również poinformowanie lekarza o występujących chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach czy dotychczasowym przebiegu leczenia. Jeżeli zachodzi taka konieczność, należy przedstawić wyniki ewentualnych badań. Na podstawie tych informacji specjalista jest w stanie postawić wstępną diagnozę i zdecydować, czy pracownik rzeczywiście powinien otrzymać L4 online. Lekarz może zalecić pacjentowi wykonanie badań dodatkowych, których przeprowadzenie jest niezbędne do podjęcia ostatecznej decyzji.

W jaki sposób zwolnienie L4 wystawiane jest online?

Zwolnienie lekarskie przez internet może być wystawione bardzo szybko. Lekarz przeprowadzający konsultację z pacjentem nie potrzebuje kompletu druczków, a jedynie dostępu do komputera. Po nawiązaniu połączenia z systemem, specjalista identyfikuje pracownika na podstawie numeru PESEL. Cały proces jest odpowiednio szyfrowany, a także zgodny z przepisami RODO. Jeżeli pacjent korzystał wcześniej z e-wizyt, w systemie znajdują się informacje dotyczące m.in. dotychczasowego leczenia, zatrudnienia czy ubezpieczenia. Lekarz nie musi sam uzupełniać tych danych, a jego obowiązkiem jest jedynie wpisanie okresu niezdolności do pracy oraz przesłanie dokumentacji pracodawcy. Proces ten trwa zaledwie kilka minut. Pracownik z aktywnym Internetowym Kontem Pacjenta może łatwo przeglądać swoją historię leczenia, wypisane recepty elektroniczne, sposoby dawkowania leków czy wystawione e-zwolnienia lekarskie online. Dokumenty te można samodzielnie wydrukować, jednak służą one wyłącznie w celach informacyjnych.

Komu przysługuje e-zwolnienie lekarskie online?

Zwolnienie L4 wystawione online honorowane jest tak samo, jak to udzielone w stacjonarnym gabinecie. Dokument elektroniczny daje identyczne prawa do otrzymania zasiłku chorobowego czy pielęgnacyjnego. E-zwolnienie wystawione online przysługuje wszystkim pracownikom i pozwala na przerwę od pracy ze względów zdrowotnych, przy jednoczesnym otrzymywaniu 80% wynagrodzenia. Kobiety ciężarne oraz osoby niezdolne do wykonania pracy na skutek wypadku w pracy lub drodze do pracy, liczyć mogą na wypłatę 100% wynagrodzenia. Pracownik pozostający na L4 wystawionym online lub stacjonarnie nie może zostać zwolniony przez pracodawcę. Okres przerwy od racy musi być jednak wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego online, pracownik powinien stale przebywać pod adresem podanym lekarzowi oraz wypoczywać. Na L4 zabronione jest wykonywanie pracy zarobkowej, a także przeprowadzanie np. remontów oraz innych prac domowych. Jeżeli pracownik symuluje chorobę i w ten sposób uzyska zwolnienie lekarskie online, zgodnie z art. 52 Kodeksu Pracy pracodawca ma prawo go zwolnić.

Kiedy i na jak długo wystawić można zwolnienie L4 online?

L4 otrzymane od lekarza online może być wystawione wstecz, podobnie jak tradycyjne zwolnienie lekarskie. Jeżeli pracownik z przyczyn zdrowotnych nie mógł skontaktować się ze specjalistą w początkowym etapie choroby, może liczyć na e-zwolnienie ważne do nawet trzech dni poprzedzających konsultację. Wyjątek od tej reguły stanowi zwolnienie lekarskie wystawione online przez psychiatrę, które może obejmować okres wcześniejszy niż trzy dni. Nie należy jednak nadużywać tego udogodnienia. Najlepiej skontaktować się z lekarzem online celem uzyskania L4 jak najwcześniej, czyli zaraz po wystąpieniu niepokojących objawów. Łącznie na zwolnieniu lekarskim przebywać można 182 dni, czyli 6 miesięcy. W okresie tym wypłacany jest zasiłek chorobowy. Kobieta w ciąży może natomiast przebywać na L4 udzielonym przez lekarza online lub stacjonarnie aż 270 dni. Jeżeli po upływie 6 miesięcy pracownik nie może wrócić do pracy, ma prawo do złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne i przebywać na nim 12 miesięcy.