Actrapid Penfill

Opis:

Actrapid jest insuliną ludzką, wytwarzana metodą inżynierii genetycznej,jest insuliną szybko działającą. Oznacza to, że początek jej działania, polegający na zmniejszeniu stężenia cukru we krwi, następuje po około pół godziny po wstrzyknięciu.Actrapid Penfill jest często stosowany w skojarzeniu z długo działającymi preparatami insuliny.est to szybko działająca insulina ludzka, która otrzymywana jest metodą rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisae. Mechanizm działania polega na zmniejszeniu stężenia glukozy we krwi w wyniku ułatwienia wychwytu glukozy w komórkach mięśni i tkanki tłuszczowej, gdzie insulina wiąże się z odpowiednimi receptorami. Insulina również hamuje uwalnianie glukozy z wątroby

Skład i dostępność:

Substancje czynne:
insulina ludzka
Dostępność na rynku:
Roztwór do wstrzykiwań: 1 ml roztworu zawiera 100 j.m. insuliny ludzkiej

Stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem.
Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Insulinę podajemy indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta na insulinę. Preparat podaje się we wstrzyknięciach podskórnych w okolicę brzucha, pośladki, udo lub górną część ramienia. Miejsca wstrzyknięć należy zmieniać. Zaleconą dawkę insuliny należy podać do 30 minut przed posiłkiem lub przekąską zawierającą węglowodany.

Hiperglikemia
Nieodpowiednie dawkowanie lub przerwanie leczenia, szczególnie w cukrzycy typu 1, moĪe
prowadziü do hiperglikemii i cukrzycowej kwasicy ketonowej. Zwykle pierwsze objawy hiperglikemii
pojawiają siĊ stopniowo w ciągu kilku godzin lub dni. Są to: zwiĊkszone pragnienie, czĊstsze
oddawanie moczu, nudnoĞci, wymioty, sennoĞü, zaczerwieniona sucha skóra, suchoĞü w ustach, utrata
apetytu oraz zapach acetonu w wydychanym powietrzu. W cukrzycy typu 1 nieleczona hiperglikemia
moĪe prowadziü do cukrzycowej kwasicy ketonowej, która stanowi zagroĪenie Īycia

Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.
– jeżeli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na bromowodorek fenoterolu, substancje
atropinopodobne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.
– jeżeli u pacjenta występuje zaporowa kardiomiopatia przerostowa i tachyarytmia (zaburzenia
rytmu z przyspieszoną czynnością serca)

Lek- nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Lek – nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.
Niezbyt częste działania niepożądane
Może dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób.

Objawy reakcji uczuleniowej. Miejscowe reakcje uczuleniowe (ból, zaczerwienienie, pokrzywka,
stan zapalny, zasinienie, obrzęk i swędzenie) mogą pojawić się w miejscu wstrzyknięcia. Ustępują one
zwykle po kilku tygodniach przyjmowania insuliny. Należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem, jeśli utrzymują się dłużej lub rozprzestrzeniają na inne części ciała. Patrz także Ciężka
reakcja uczuleniowa powyżej.

Zaburzenia widzenia. Zaburzenia widzenia mogą pojawić się na początku leczenia insuliną, ale są
one zazwyczaj tymczasowe.

Zmiany w miejscu wstrzyknięcia (lipodystrofia). W miejscu wstrzyknięcia tkanka tłuszczowa pod
skórą może zanikać (lipoatrofia) lub przerastać (lipohipertrofia). Zmienianie miejsc wstrzyknięć dla
każdego wstrzyknięcia może zmniejszyć ryzyko takich zmian skórnych. W przypadku zauważenia
zapadania się skóry lub zgrubienia w miejscu wstrzyknięcia, należy powiadomić o tym lekarza lub
pielęgniarkę. Reakcje te mogą się nasilać lub prowadzić do zmiany wchłaniania insuliny z takiego
miejsca.

Obrzęki w okolicy stawów. Po rozpoczęciu przyjmowania insuliny zatrzymanie wody w organizmie\
może spowodować pojawienie się obrzęków wokół kostek i innych stawów. Objawy te wkrótce
ustępują. Jeśli nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Bolesna neuropatia (ból związany z uszkodzeniem nerwu). Jeśli stężenie cukru we krwi nagle
ulegnie poprawie, może wystąpić nerwoból, tzw. ostra bolesna neuropatia, która zwykle przemija.

Bardzo rzadkie działania niepożądane
Może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób.

Retinopatia cukrzycowa (choroba oka powiązana z cukrzycą, która może prowadzić do utraty
wzroku). Jeśli pacjent ma retinopatię cukrzycową i stężenie cukru we krwi nagle ulegnie poprawie,
retinopatia może się nasilić. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.