Alventa

Opis:

Alventa jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitoramizwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane sąw leczeniu depresji oraz innych chorób takich, jak zaburzenia lękowe. Uważa się, że u ludzi w staniedepresji i (lub) lęku występuje mniejsze stężenie serotoniny i noradrenaliny w mózgu. Mechanizmdziałania leków przeciwdepresyjnych nie jest do końca poznany, ale mogą one pomóc poprzezzwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu

Skład i dostępność:

Substancje czynne:
wenlafaksyna
Dostępność na rynku:
75 mg, kapsułki twarde

Alventa – stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem.
Lek Alventa stosuje się w leczeniu depresji u osób dorosłych. Lek Alventa wskazany jest również
w leczeniu następujących zaburzeń lękowych u osób dorosłych: uogólnionych zaburzeń lękowych,
fobii społecznej (lęk lub unikanie sytuacji społecznych) oraz lęku napadowego (ataki paniki). Aby
pacjent poczuł się lepiej, ważne jest, żeby leczenie depresji oraz zaburzeń lękowych przebiegało we
właściwy sposób. Jeśli leczenie nie zostanie podjęte, stan pacjenta może się nie poprawić, ulec
pogorszeniu i będzie znacznie trudniejszy do leczenia.

Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.

Alventa – nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
– Inhibitory monoaminooksydazy, które stosowane są w leczeniu depresji lub choroby
Parkinsona, nie mogą być przyjmowane z lekiem Alventa. Należy powiedzieć lekarzowi,
jeżeli pacjent stosował te leki w ciągu ostatnich 14 dni (IMAO: patrz punkt „Informacje
ważne przed zastosowaniem leku Alventa”).
– Zespół serotoninowy:
W trakcie leczenia wenlafaksyną może wystąpić stan zagrożenia życia lub reakcje typu
złośliwego zespołu neuroleptycznego (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”),
zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami, takimi jak:
– tryptany (substancje stosowane w migrenowych bólach głowy);
– inne leki stosowane w leczeniu depresji, np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny (ang. SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (ang.
SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki zawierające lit;
– leki zawierające pochodne amfetaminy (stosowane w leczeniu zespołu nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), narkolepsji i otyłości);
– leki zawierające antybiotyk linezolid (substancja stosowana w leczeniu zakażeń);
– leki zawierające odwracalny IMAO, moklobemid (substancja stosowana w leczeniu
depresji);
– leki zawierające sybutraminę (substancję stosowaną w odchudzaniu);
– leki zawierające tramadol, fentanyl, tapentadol, petydynę lub pentazocynę (substancje
stosowane w leczeniu silnego bólu) (leki przeciwbólowe);
– leki zawierające dekstrometorfan (stosowany w leczeniu kaszlu);
– leki zawierające metadon (stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów lub silnego
bólu);
– leki zawierające błękit metylenowy (substancję stosowaną w leczeniu wysokiego stężenia
methemoglobiny we krwi);
– leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum, leki pochodzenia
naturalnego lub ziołowego stosowane w leczeniu łagodnej depresji);
– leki zawierające tryptofan (stosowany w problemach ze spaniem i w depresji);
4
– leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu choroby z objawami, takimi jak
słyszenie, widzenie i odczuwanie rzeczy, które nie istnieją, urojenia, nienaturalna
podejrzliwość, nieprawidłowe spostrzeżenia i osądy, zamknięcie w sobie

Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku Alventa. Przyjmowanie podczas ciąży
podobnych leków [takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)] może zwiększać
ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia
płucnego noworodka (PPHN), co objawia się przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają
się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

Możliwe skutki uboczne stosowania – Alventa

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy odstawić lek
Alventa oraz skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala na
Izbę Przyjęć:
Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)
– obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, rąk lub stóp, i (lub) wypukła, swędząca wysypka
(pokrzywka), trudności w przełykaniu lub oddychaniu.
Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
– ucisk w klatce piersiowej, sapanie, trudności w przełykaniu lub oddychaniu,
– ciężka wysypka skórna, swędzenie lub pokrzywka (obrzęk o czerwonym lub bladym
zabarwieniu, któremu często towarzyszy świąd),
– objawy zespołu serotoninowego mogą być następujące: niepokój ruchowy, halucynacje, utrata
koordynacji ruchowej, przyspieszone tętno, podwyższona temperatura ciała, szybkie zmiany
ciśnienia krwi, wzmożenie odruchów (nadreaktywność), biegunka, śpiączka, nudności,
wymioty.
Najcięższa postać zespołu serotoninowego może przypominać złośliwy zespół
neuroleptyczny. Objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego mogą obejmować gorączkę,
przyspieszone tętno, pocenie się, sztywność mięśni, dezorientację, zwiększone stężenie
enzymów w mięśniach (wykrywane w badaniu krwi),
– objawy zakażenia, takie jak wysoka gorączka, dreszcze, drżenie, ból głowy, poty, objawy
grypopodobne. Może być to rezultatem choroby krwi, która prowadzi do zwiększenia ryzyka
zakażenia.
– ciężka wysypka, która może prowadzić do powstawania ciężkich pęcherzy i złuszczania się
skóry,
– ból mięśni o nieznanym pochodzeniu, tkliwość lub osłabienie. Mogą to być objawy
rabdomiolizy.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
– objawy choroby określanej jako ”kardiomiopatia stresowa”, które mogą obejmować: ból w
klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy, omdlenie, nieregularne bicie serca.
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.