ApoEscitaxin ORO

Opis:

Lek ApoEscitaxin ORO zawiera substancję czynną escytalopram. Lek ApoEscitaxin OROnależy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytuzwrotnego serotoniny (ang. SSRI – Selective Serotonin Reuptake Inhibitors).

Skład i dostępność:

Substancje czynne:
Escitalopramum
Dostępność na rynku:
5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

ApoEscitaxin ORO – stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem.
Leki te działająna układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny. Uważa się, żezakłócenia czynności układu serotoninergicznego odgrywają istotną rolę w wystąpieniudepresji i związanych z nią zaburzeń.Lek ApoEscitaxin ORO zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (ciężkichepizodów depresyjnych), zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku zagorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego orazzaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego).

Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.

ApoEscitaxin ORO – nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
Nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (MAO) zawierające takie substancje
czynne,
jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina. Jeśli pacjent
przyjmował którykolwiek z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem
stosowania leku ApoEscitaxin ORO. Po zakończeniu stosowania leku ApoEscitaxin ORO
należy odczekać 7 dni, przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z tych leków.
• Odwracalne, selektywne inhibitory monoaminooksydazy A (MAO-A), w tym
moklobemid (stosowany w leczeniu depresji).
• Nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy B (MAO-B), w tym selegilinę
(stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona). Leki te zwiększają ryzyko działań
niepożądanych.
• Antybiotyk linezolid.
• Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych) i tryptofan.
• Imipraminę i dezypraminę (stosowane w leczeniu depresji).
• Sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany w
leczeniu silnego bólu). Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych.
• Cymetydynę, lanzoprazol i omeprazol (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej
żołądka), flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), fluwoksaminę (lek
przeciwdepresyjny) oraz tyklopidynę (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru).
Leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi.
• Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – lek ziołowy stosowany w depresji.
• Kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki stosowane
przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi).
Mogą one zwiększać skłonność do krwawień.
• Warfarynę, dipirydamol i fenprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane
lekami przeciwzakrzepowymi). Lekarz może zlecić badanie czasu krzepnięcia krwi na
początku i po przerwaniu stosowania leku ApoEscitaxin ORO w celu ustalenia, czy
dawka leku przeciwzakrzepowego jest wciąż odpowiednia.
• Meflochinę (stosowaną w leczeniu malarii), bupropion (stosowany w leczeniu depresji)
oraz
tramadol (stosowany w silnych bólach) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu
drgawkowego.
• Neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy) i leki przeciwdepresyjne
(trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz SSRI) ze względu na ryzyko obniżenia
progu drgawkowego.
• Flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach układu krążenia),
klomipraminę i nortryptylinę (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydon, tiorydazynę i
haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). Może być wymagana zmiana dawkowania leku
ApoEscitaxin ORO.
• Leki zmniejszające stężenie potasu lub magnezu we krwi, ponieważ może to zwiększać
ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu zaburzenia rytmu serca.

Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego
leku. Pacjentka nie powinna stosować leku ApoEscitaxin ORO będąc w ciąży oraz w okresie
karmienia piersią, dopóki nie omówi z lekarzem zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.
Jeśli pacjentka stosuje lek ApoEscitaxin ORO w ostatnich 3 miesiącach ciąży, powinna
zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: trudności w
oddychaniu, sina skóra, drgawki, wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty,
małe stężenie cukru we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożona pobudliwość
odruchowa, drżenia, drżączka, drażliwość, letarg, nieustanny płacz, senność i trudności w
zasypianiu. Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast
zgłosić się do lekarza.

Możliwe skutki uboczne stosowania – ApoEscitaxin ORO

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
• nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.
Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
• obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy albo trudności w oddychaniu lub połykaniu
(reakcja
alergiczna)
• wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenia i gwałtowne skurcze
mięśni, które mogą być objawami rzadko występującego zaburzenia zwanego zespołem
serotoninowym.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• trudności w oddawaniu moczu
• napady drgawkowe, patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”
• żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności
wątroby/ zapalenia wątroby
• szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami zagrażającego
życiu stanu znanego jako torsades de pointes
• myśli i zachowania samobójcze, patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.