Aspulmo

Opis:

Aspulmo jest szczególnie zalecany w leczeniu astmy o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegu pod warunkiem, że jego zastosowanie nie opóźnia rozpoczęcia podawania wziewnych glikokortykosteroidów.Aspulmo przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego.Pacjenci, którzy mają trudności ze skoordynowaniem wdechu z uwolnieniem leku z inhalatora, powinni zastosować komorę inhalacyjną.W celu złagodzenia skurczu oskrzeli stosuje się od jednej do dwóch inhalacji (100 µg do 200 µg salbutamolu). Jeśli nie nastąpi spodziewana poprawa, można wykonywać więcej niż dwie inhalacje.Maksymalna zalecana dawka to dwie inhalacje trzy razy na dobę.W celu zapobiegania skurczom oskrzeli spowodowanym wysiłkiem fizycznym lub przed przewidywanym kontaktem z alergenem, należy wykonać dwie inhalacje (2 razy po 100 µg salbutamolu) 10-15 minut przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem.

Skład i dostępność:

Substancje czynne:
salbutamolu siarczanu
Pozostałe składniki to:
kwas oleinowy, etanol bezwodny,tetrafluoroetan
Dostępność na rynku:
aerozol inhalacyjny, zawiesina; 100 µg/dawkę inhalacyjną; 200 dawek [10 ml]

Stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem.
Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Aspulmo zaleca się:
– w leczeniu skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych;
– zapobiegawczo przed wysiłkiem fizycznym u pacjentów z astmą wysiłkową, a także przed
przewidywanym kontaktem z alergenami wywołującymi zwykle napady duszności.
Produkt leczniczy Aspulmo jest szczególnie zalecany w leczeniu astmy o łagodnym, umiarkowanym
lub ciężkim przebiegu pod warunkiem, że jego zastosowanie nie opóźnia rozpoczęcia podawania
wziewnych glikokortykosteroidów.

Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.
Chociaż salbutamol podawany dożylnie lub sporadycznie w tabletkach jest stosowany w zapobieganiu porodowi
przedwczesnemu niepowikłanemu przez łożysko przodujące, krwawienie wczesnoporodowe lub zatrucie
ciążowe, salbutamolu w postaci inhalacji nie należy stosować w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu.
Salbutamol jest przeciwwskazany w poronieniu zagrażającym.

Lek- nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Lek – nie może być stosowane z lekami takimi jak:
Salbutamolu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi wziewnymi sympatykomimetycznymi
lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne. Jeśli istnieje konieczność jednoczesnego przyjmowania
leków adrenergicznych inną drogą, należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko
niebezpiecznych powikłań sercowo–naczyniowych.
Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią:

Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.
Działania niepożądane przedstawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz
częstości występowania, które określono następująco:
bardzo często (≥1/10)
często (≥1/100 do <1/10)
niezbyt często (≥1/1000 do <1/100)
rzadko (≥1/10 000 do <1/1000)
bardzo rzadko (<1/10 000)
częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zaburzenia układu immunologicznego:
Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli,
obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zapaść
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Rzadko: zmniejszenie stężenia potasu we krwi
Stosowanie leków pobudzających receptory β2-adrenergiczne może powodować znaczne zmniejszenie
stężenia potasu we krwi.
Zaburzenia układu nerwowego:
Często: drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy
Bardzo rzadko: nadmierna pobudliwość
Zaburzenia serca:
Często: tachykardia
Niezbyt często: kołatanie serca
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.