Atrovent

Opis:

Atrovent to lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.Działanie leku prowadzi do rozszerzenia oskrzeli, poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Skład i dostępność:

Substancje czynne:
chlorek benzalkoniowy
edetynian disodu dwuwodny
chlorek sodu
kwas solny
woda oczyszczona

Dostępność na rynku:
(0,25 mg / ml ), 20 ml. płyn

Stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem.

Atrovent to lek o działaniu przeciwcholinergicznym, który zawiera bromek ipratropium, należący do grupy leków rozszerzających oskrzela.
Lekarz dostosuje dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zaleca się następujące
dawkowanie dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 dawki (rozpylenia) przy każdym zastosowaniu, 4 razy na dobę, ale nie więcej niż 12 rozpyleń na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.Jeżeli leczenie nie przynosi znaczącej poprawy, lub jeżeli stan pacjenta ulega pogorszeniu, należyskonsultować się z lekarzem.Zaleca się, aby lek Atrovent N, aerozol inhalacyjny stosowany był u dzieci jedynie na zlecenie lekarzai pod kontrolą osoby dorosłej.

Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.
leki adrenergiczne i preparatami ksantynowymi (teofilina)
innymi lekami należącymi do grupy leków przeciwcholinergicznych

Lek- nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Lek – nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.

Częstość występowania działań niepożądanych została podana według następującej klasyfikacji:
Bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów
Często: występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często: występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów
Rzadko: występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów
Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
– ból głowy,
– zawroty głowy,
– podrażnienie gardła,
– kaszel,
– suchość błony śluzowej jamy ustnej,
– nudności,
– zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
– szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne),
– nadwrażliwość,
– obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący powodować trudności
w oddychaniu), języka, ust i twarzy,
– kołatanie serca,
– częstoskurcz nadkomorowy (nadmiernie szybkie bicie serca),
– zwężenie dróg oddechowych,
– wywołane inhalacją (paradoksalne) zwężenie dróg oddechowych,
– surcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę),
– obrzęk błony śluzowej gardła (obrzęk górnej części gardła),
– niewyraźne widzenie,
– rozszerzenie źrenic,
– zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe,
– jaskra,
– ból oka,
– aureola wzrokowa,
– przekrwienie spojówki,
– obrzęk rogówki (obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka),
– suchość w gardle,
– biegunka,
– zaparcia,
– wymioty,
– zapalenie jamy ustnej,
– obrzęk jamy ustnej,
– zatrzymanie moczu,
– wysypka,
– świąd.

Rzadko (występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
– migotanie przedsionków (bardzo szybkie, nieregularne bicie serca),
– przyspieszenie czynności serca,
– zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia),
– pokrzywka
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.