Borelioza

Borelioza – co to jest?

Borelioza to choroba odkleszczowa niełatwa w leczeniu i diagnozowaniu. Pierwszym, najszybciej występującym objawem, wskazującym na obecność zakażenia, jest tzw. rumień wędrujący, najczęściej powstający w okolicy wkłucia kleszcza.
Podobnie jak w przypadku innych chorób odzwierzęcych, warunkiem zakażenia jest obecność chorobotwórczych drobnoustrojów w organizmie kleszcza. Szacuje się, że krętkami z rodzaju Borrelia zakażonych jest zaledwie kilka procent kleszczy. Ponadto większość zakażeń krętkami jest na wczesnym etapie niszczona przez własne mechanizmy obronne ludzkiego organizmu i przebiega bezobjawowo, pozostawiając ślad w postaci obecności swoistych przeciwciał. W Polsce przeciwciała przeciwko krętkom mogą być obecne nawet u kilkunastu procent całkowicie zdrowych osób, które samodzielnie zwalczyły chorobę.

Borelioza – przyczyny

Chorobę zwaną boreliozą wywołuje bakteria, która jest przenoszona przez kleszcze. Ukąszenie kleszcza, który jest nosicielem krętka, może doprowadzić do ich rozsiania poprzez chłonkę, krew i wzdłuż nerwów obwodowych – to właśnie ze względu na to ostatnie miejsce, borelioza może dawać objawy neurologiczne. Za przyczynę jej powstawania uważa się zarażenie bakteriami Borellia burgdorferi. Bakterie te mogą występować pod kilkoma postaciami jako krętki i cysty. Te pierwsze charakteryzują się dużą ruchliwością, natomiast cysty są nieruchome i odporne na antybiotyki, które mogą niszczyć krętki.

Borelioza – objawy

Wczesny objaw boreliozy to przede wszystkim rumień wędrujący o czerwonym/czerwono-sinym kolorze. Zmiana jest znacznie odgraniczona od reszty skóry. Późniejsze objawy, pojawiające się nawet po kilku miesiącach czy latach, to m.in. nawracające bóle lub zapalenia stawowe, porażenia nerwów czaszkowych, zapalenia mięśnia sercowego, powiększenie węzłów chłonnych.

Czy borelioza jest uleczalna?

Całkowite wyleczenie boreliozy jest bardziej prawdopodobne we wczesnych stadiach. W przypadku fazy późnej ta poprawa jest zazwyczaj częściowa.Niestety niektórzy lekarze ignorują występujące u pacjenta objawy, nie potrafiąc ich prawidłowo rozpoznać, borelioza może być przyczyną depresji, huśtawki nastrojów, nadmiernej drażliwości i zaburzeń koncentracji.Dla pacjenta istotną informacją jest to, ze nawet jak pacjent nie ma żadnych objawów od dawna nie znaczy, że jest do końca wyleczony. Należy pamiętać, że borelioza nie daje trwałej odporności, natomiast może przeżyć w stadium uśpienia bardzo długi czas czekając na sprzyjające warunki do namnażania. Polimorfizm krętka borrelli jest również jej mechanizmem obronnym. Zmiana postaci patogenu, zmienność antygenowa oraz umiejętność chowania własnych antygenów dezorientuje na układ odpornościowy, który nie jest w stanie sprawnie odpowiedzieć na tak złożony proces. Jak wspomniano wyżej krętek borrelIi potrafi chować własne antygeny co znaczy, zę są one niewidoczne dla przeciwciał a bakteria przybiera wtedy kształt pęcherzyka czy kuli będąc w stadium uśpienia by z powrotem przyjąć formę spiralną w bardziej sprzyjających warunkach. Istotną informacją jest to, że bakteria sama wybiera rodzaj tkanki, w której panują najbardziej korzystne dla niej warunki. Powierzchnia patogenu jest bogata w specjalne receptory dzięki którym borrelia przyczepia się do chrząstki, gleju czy nawet neuronów.

Borelioza leczenie

Boreliozę leczy się poprzez odpowiednio dobrane antybiotyki, które są dostosowane do fazy choroby czy towarzyszących jej objawów (w przypadku późnej fazy boreliozy).
Antybiotyki stosowane przy boreliozie to:
amoksycylina,
doksycyklina,
cefuroksym (aksetyl),
ceftriakson.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.