Kalendarz najważniejszych szczepień dzieci – szczepienia obowiązkowe

Każdego roku, Główny Inspektorat Sanitarny publikuje szczegółowy kalendarz szczepień. Obejmuje on zarówno bezpłatne szczepienia obowiązkowe, jak i dodatkowe, płatne szczepienia zalecane przez specjalistów. Kalendarz ten podzielony jest według kategorii wiekowych dzieci, czyli od 1. do 19. roku życia lub ostatniego roku nauki szkolnej. Za jego pomocą można łatwo sprawdzić, w jakich terminach powinny być wykonywane poszczególne szczepienia ochronne.

Szczepienia w pierwszym i drugim roku życia dziecka

W Polsce pierwsze obowiązkowe szczepionki podawane są już w pierwszej dobie życia, w formie domięśniowej przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz śródskórnie na gruźlicę w postaci szczepionki BCG. Na pierwszy rok życia dziecka przypadają jeszcze cztery szczepienia. W 2. miesiącu, po ukończeniu 6. tygodnia ponownie podaje się szczepionkę na WZW typu B oraz przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w formie refundowanej szczepionki DTP lub wysokoskojarzonego szczepienia na koszt rodziców – DTaP-IPV-Hib-wzwB lub DTaP-IPV-Hib. W okresie tym dziecko szczepione jest też przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu B i przeciwko pneumokokom. Szczepionka 10-walentna jest refundowana, natomiast za 13-walentną koszt ponoszą rodzice. Kolejne szczepienia podaje się po 8. tygodniach od poprzedniego, czyli w 4. miesiącu życia. Dziecko jest wówczas ponownie szczepione na błonicę, tężec i krztusiec, a także przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu B, pneumokokom oraz przeciwko polio. Na 5-6. miesiąc życia przypadają kolejne dawki tych szczepień, a także dodatkowo na WZW typu B z powtórzeniem w 7. miesiącu. W 13-15. miesiącu dziecko szczepi się przeciwko śwince, odrze i różyczce oraz ponownie przeciwko pneumokokom. W 16-18. podaje się kolejną dawkę na błonicę, tężec, krztusiec, polio i zakażenia Haemophilus influenzae typu B.

Szczepienia od 6. do 19. roku życia dziecka

W 6. roku życia dziecko jest ponownie szczepione na tężec, krztusiec, błonicę przeciwko polio, różyczce, śwince i odrze. Szczepienia dla tych trzech ostatnich powtarzają się w 10. roku życia. W 14. oraz 19. roku życia ponownie wykonuje się szczepienia na tężec, krztusiec i błonicę. Jeżeli rodzice mają wątpliwości, mogą zamówić zdalne konsultacje lekarskie i omówić ze specjalistą poszczególne szczepionki. Pediatra online będzie też w stanie podać informacje o planowanych terminach szczepień. Należy pamiętać, że od 2017 roku szczepionka 10-walentna przeciwko pneumokokom jest objęte refundacją. Dzieciom podaje się ją w trzech dawkach, co chroni przed chorobą pneumokokową spowodowaną bakteriami. Schorzenie to ma wiele poważnych konsekwencji, takich jak sepsa, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy septyczne zapalenie stawów. W przypadku pojawienia się takich objawów, warto kontaktować się z pediatrą online 24h na dobę.

Szczepienia nierefundowane, ale zalecane

Uzupełnieniem szczepień obowiązkowych są szczepienia zalecane, ale nierefundowane. Przyjęcie tych szczepionek zapewnia większą ochroną przed potencjalnymi chorobami zakaźnymi, a także minimalizuje ryzyko ich wystąpienia u dziecka. Do nabycia szczepień dodatkowych potrzebna jest szybka recepta, którą może wystawić pediatra online lub podczas stacjonarnej wizyty. Optymalnym rozwiązaniem dla wielu rodziców będzie jednak konsultacja pediatryczna online, w czasie której specjalista może udzielić szczegółowych informacji. Do szczepień zalecanych zalicza się te przeciwko grypie, wykonywane od ukończenia 6. miesiąca życia. Od 6. do 24. tygodnia życia można podać szczepionkę przeciwko rotawirusom, a od ukończenia 2. miesiąca życia przeciwko meningokom. Na kleszczowe zapalenie mózgu dzieci szczepi się po 1. roku życia, a następnie kolejno po 3 i 5 latach. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej jest dwudawkowa i podawana od 9. miesiąca życia, natomiast przeciwko zapaleniu wątroby typu A – od ukończenia 12. miesiąca życia. Po 9. roku życia można też podać szczepionkę przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka HPV w dwóch lub trzech dawkach, na które wystawiana jest szybka recepta.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.