Okresy rozwoju dziecka, ramy czasowe i ich charakterystyka

Rozwój dziecka następuje w kilku okresach, które obejmują szereg istotnych zmian biologicznych, biofizycznych i biochemicznych. W każdym z nich występują bardzo istotne procesy, takie jak różnicowanie komórek i tkanek, wzrost ciała, doskonalenie funkcji i struktur poszczególnych narządów. Każdy z nich następuje w określonym momencie i jest nieodwracalny. W konsekwencji organizm dziecka staje się w pełni samodzielny i dojrzały. Kolejne okresy przebiegają nierównomiernie i skokowo, ponieważ w przypadku każdego dziecka rozwój pozostaje kwestią indywidualną.

Rozwój dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy

Na pierwszy rok życia dziecka przypada okres niemowlęcy, w którym następuje dynamiczny wzrost ciała i rozwój młodego organizmu. Dziecko rozwija się w tym czasie wyjątkowo intensywnie i szybko – zarówno pod względem fizycznym, jak i intelektualnym. Na początkowych etapach życia niemowlę przesypia niemal całą dobę, a z czasem okresy czuwania zaczynają się wydłużać. Przez pierwsze 12 miesięcy noworodek uczy się przemieszczania, przyjmowania pokarmów innych niż mleko czy wypowiadania pierwszych słów. Proporcje ciała niemowlęcia odbiegają od tych posiadanych przez dojrzałego człowieka, ze względu na stosunkowo dużą głową, krótkie kończyny i długi tułów. Tkanka kostka noworodka nie przypomina zaś kości, tylko chrząstkę. Przez pierwsze miesiące życia wiele zmian zachodzi w układzie mięśniowym, odpowiedzialnym za rozwój psychomotoryczny dziecka. Rozwijają się też inne układy, które muszą przystosować się do życia poza ustrojem matki.

Rozwój dziecka w wieku od 1 do 3 lat

Na wiek poniemowlęcy przypada okres od pierwszego do trzeciego roku życia. Dziecko może się już wówczas sprawnie i swobodnie przemieszczać, a także biegać, skakać, wspinać się, przechodzić nad przeszkodami czy jeździć na rowerku trójkołowym. Na tym etapie rozwija się już zdolność utrzymania zabawek w dłoni, układania puzzli czy budowania wież z klocków. Dziecko w wieku od 1 do 3 lat może być bardzo sprawne manualnie i ruchowo, ze względu na nabycie umiejętności motorycznych i rozwój zmysłu równowagi. W okresie poniemowlęcym kształtują się nowe umiejętności, a także doskonalą te już nabyte. Jeżeli na tym etapie występują jakiekolwiek problemy rozwojowe, przydatna może się okazać szybka konsultacja pediatryczna online. Specjalista ten udzieli niezbędnych porad, a w razie potrzeby wystawi e-receptę na niezbędne lekarstwa.

Rozwój dziecka w wieku 3 – 6 lat

Na wiek 3 – 6 lat przypada zwykle okres przedszkolny. W tym czasie zaobserwować można u dziecka bardzo duży postęp w rozwoju fizycznym, ze względu na przyrost wysokości ciała oraz widoczne wydłużenie się kości kończyn. W 6. roku życia następuje też intensywny rozwój układu mięśniowego, a tym samym zwiększenie masy mięśni. Wszystko to przekłada się na podniesienie zdolności motorycznych oraz wzrost siły i sprawności fizycznej. Jeżeli jednak na tym etapie wystąpią jakiekolwiek zaburzenia rozwojowe, wsparcia udzielić może pediatra online.

Rozwój fizyczny dzieci powyżej 7. roku życia

Dziecko w wieku powyżej 7 lat jest już dużo dojrzalsze i silniejsze, a jego mięśnie, układ nerwowy czy kości wzmocnione. W okresie tym zaczynają też zanikać dziecięce proporcje budowy ciała. U dzieci w wieku szkolnym następuje wewnętrzne rozrastanie się tkanek, co objawia się przyrostem wagi i wzrostu. Procesy te odbywają się powoli, ale systematycznie. Zmiany występują również w składzie mięśni, które stają się bardziej powiązane z kośćmi. Nie bez znaczenia pozostaje udoskonalona sprawność mięśni drobnych i rozwój układu kostnego, co podnosi precyzję manualną oraz wytrzymałość przy różnych czynnościach ruchowych. Z każdym kolejnym rokiem procesy te postępują, aby w końcu zahamować. Pełna dojrzałość fizyczna jest osiągana wcześniej, niż psychologiczna. Na etapie dorastania mogą występować różne problemy, z którymi będzie w stanie poradzić lekarz pediatra online.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.