Recepta potrzebna natychmiast? Co zrobić w takiej sytuacji?

Wielu pacjentów potrzebuje leków w nagłej sytuacji. W niektórych przypadkach przyczyną jest konieczność szybkiego wykupienia kolejnego opakowania preparatu, a w innych chociażby wymóg jak najwcześniejszego zażycia niezbędnego medykamentu. Podstawę do wykupienia znacznej części lekarstw stanowi recepta wystawiona przez lekarza. Obecnie dostęp do rozwiązań telemedycznych sprawił, że lekarze mogą przepisywać potrzebne leki nawet bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Zasada działania recept elektronicznych

Recepta elektroniczna to e-recepta, czyli cyfrowy odpowiednik tradycyjnej dokumentacji papierowej. Aby wykupić na jej podstawie leki, wystarczy podać w aptece kod otrzymany SMS-em lub e-mailem oraz kod PESEL w aptece. Erecepta może być wystawiona zarówno podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarza, jak i w ramach e-konsultacji przez internet. W obu przypadkach dokument zawiera niezbędne dane dotyczące leku i jego dawkowania, które trafiają na Internetowe Konto Pacjenta. Powszechność tego rozwiązania sprawia, że tradycyjne wydruki recept są już praktycznie nieużywane i wystawiane jedynie na specjalne żądanie. Recepta elektroniczna w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko pomyłek przy wydawaniu leku w aptece.

Zamawianie recepty bez wychodzenia z domu

Recepta przez internet wystawiana jest na podstawie zdalnej konsultacji, której udzielić mogą różni specjaliści. Zadaniem lekarza jest w tym przypadku zebranie kompletnego wywiadu medycznego, powalającego na pełną ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz podjęcie decyzji o przepisaniu leku. Taka e-konsultacja jest połączona z dostarczeniem formularza medycznego, który zawiera ankietę z pytaniami potwierdzającymi zasadność wystawienia recepty elektronicznej. Jeżeli lekarz zgodzi się na przepisanie leków, wiadomość z kodem do realizacji można uzyskać nawet w kilka minut. W niektórych sytuacjach, recepta online wystawiana jest dopiero po okazaniu ważnych wyników badań. Specjalista może odmówić wypisania leków, jeżeli rozpozna przeciwwskazania do ich stosowania. Lekarz musi się kierować dobrem chorego, dlatego kluczowe znaczenie ma obecny stan zdrowia pacjenta.

Termin ważności e-recepty

Lekarz może jednorazowo przepisać na recepcie taką ilość leku, która jest przeznaczona do stosowania przez 360 dni z uwzględnieniem dawkowania. Jeden dokument elektroniczny obejmuje liczbę opakowań odpowiednią dla maksymalnie 120-dniowego zapotrzebowania na dany środek medyczny. Recepta elektroniczna nie musi być wykorzystana w całości natychmiast. Chory może realizować ją etapami, np. kupując na początek tylko jedno opakowanie. Całość leku trzeba jednak nabyć w 30 dni od momentu wydania dokumentu, o ile inny termin nie zostanie na nim zaznaczony przez lekarza. W razie potrzeby jest też możliwe przedłużenie e recepty, które przydaje się np. w przypadku preparatów przyjmowanych na schorzenia przewlekłe czy dolegliwości pojawiające się okresowo.

Szybka realizacja e-recepty

Standardowo pojedyncza recepta elektroniczna wystawiona przez internet upoważnia pacjenta do otrzymania leku jednego typu. Lekarz przeprowadzający e-konsultację może jednak zadecydować o wypisaniu dokumentacji zbiorczej, która z koeli obejmuje maksymalnie pięć różnych lekarstw. Jedna recepta elektroniczna powinna być realizowana w jednej aptece, z kolei recepty zbiorcze można wykupić w kilku różnych placówkach. W praktyce oznacza to, że nie występuje wówczas obowiązek zakupu w jednym miejscu. Warto pamiętać, że recepta elektroniczna nie musi być realizowana przez pacjenta osobiście. Aby wykupić przepisane środki, wystarczy posiadać przesłany wcześniej kod czterocyfrowy PIN oraz ważny numer PESEL. W wielu przypadkach sprawdza się też zaangażowanie osoby trzeciej, celem upoważnienia jej do dostępu do Internetowego Konta Pacjenta. Za jego pomocą można bowiem uzyskać dostęp do wszystkich danych związanych z wizytami lekarskimi, historią choroby czy dawkowaniem. Informacje te są bardzo przydatne dla osób, której opiekują się pacjentami starszymi lub niepełnosprawnymi.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.