Salazopyrin EN

Opis:

Lek Salazopyrin EN zawiera sulfasalazynę jako substancję czynną. Salazopyrin EN należy do leków przeciwzapalnych stosowanych w leczeniu: reumatoidalnego zapalenia stawów, opornego na leczenie z zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, chorób zapalnych jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna).

Skład i dostępność:

Substancje czynne:
sulfasalazyna

Dostępność na rynku:
tabletki, 500 mg, 100 szt

Stosowanie:

Salazopyrin EN – stosowanie:
Uwaga! Przed zastosowaniem zaleca się kontakt z lekarzem.
Salazopyrin EN stosowany jest w celu zahamowania stanów zapalnych, a przede wszystkim błony śluzowej jelit i w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Działa poprzez powstawanie miejscowe mesalazyny i działanie immunosupresyjne w wyniku zahamowania metabolizmu limfocytów i granulocytów oraz zahamowania różnych układów enzymatycznych przez wszystkie trzy związki (sulfasalazyna, sulfapirydyna, mesalazyna). W RZS nie ustalono mechanizmu działania. W jelicie cienkim wchłania się, po podaniu doustnym, a następnie podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane, a z białkami osocza wiąże się w 99%. Niewielki procent dawki jest wydalany z moczem. Sulfasalazyna jest rozkładana przez bakterie w świetle okrężnicy na dwa główne metabolity: sulfapirydynę i mesalazynę.

Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Przeciwwskazania do stosowania leku to:
Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.
-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6);
– jeśli pacjent ma uczulenie na sulfonamidy lub salicylany i ich pochodne;
– jeśli u pacjenta występuje porfiria ostra przerywana, porfiria mieszana;
– jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg moczowych lub jelit;
– u dzieci w wieku poniżej 2 lat

Lek- nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o
lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Lek Salazopyrin EN może:
zmniejszać wchłanianie digoksyny (stosowanej w leczeniu niewydolności serca i migotania
przedsionków);
zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego (zaleconego przez lekarza jako uzupełnienie diety)
powodując jego niedobór.
Jednoczesne doustne podanie sulfasalazyny i merkaptopuryny (stosowanej w leczeniu niektórych
białaczek i chorób autoimmunologicznych, czyli takich, w których układ odpornościowy niszczy
własne tkanki) lub azatiopryny (stosowanej w transplantologii i leczeniu chorób
autoimmunologicznych) może powodować zaburzenia czynności szpiku kostnego oraz wystąpienie
leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych).

Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Możliwe skutki uboczne stosowania:

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.
Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
– zaburzenia żołądkowe, nudności
Częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1
na 10 pacjentów):
– leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi obwodowej)
– utrata apetytu
– zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia smaku
– szum w uszach
– kaszel
– ból brzucha, biegunka*, wzdęcia, wymioty*
– skaza krwotoczna*†, świąd
– bóle stawów
– proteinuria (występowanie białka w moczu)
– gorączka
– zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Niezbyt częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej
niż u 1 na 100 pacjentów):
– trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi) †
– żółtaczka*†
– depresja
– duszność (trudności w oddychaniu)
– łysienie, pokrzywka
– obrzęk twarzy
6
Rzadkie działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u
1 na 1000 pacjentów):
– zmiany w obrębie paznokcia
Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):
– potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne: martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół
Lyella) – choroba charakteryzująca się występowaniem dużych wiotkich pęcherzy na plamach
rumieniowych (zwłaszcza w miejscach narażonych na ucisk), które szybko pękają, w wyniku czego
tworzą się rozległe nadżerki; zespół Stevensa-Johnsona (gorączka, ciężka wysypka z tworzeniem się
pęcherzy na błonach śluzowych)
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.