Zaburzenia lękowe

Czym są zaburzenia lękowe?

Zaburzenia lękowe w ICD-10 znajdują się pod dwoma kodami: F.40 w przypadku zaburzeń lękowych mających postać fobii lub F.41 przy innych zaburzeniach lękowych.
Charakterystyczne dla nich jest występowanie uczucia niepokoju i obaw, które w zależności od typu zaburzeń lękowych, mogą być lękiem przed konkretnym czynnikiem (np. lęk przed sytuacjami społecznymi) lub niemające konkretnego źródła tego odczucia (w przypadku zaburzeń lękowych uogólnionych).

Zaburzenia lękowe – objawy

Do objawów zaburzeń lękowych, które są uniwersalne (niezależnie od ich typu), można zaliczyć:
uczucie napięcia i zdenerwowania oraz niepokoju,
trudność w uspokajaniu się,
powracające myśli, które powodują lęk,
poczucie przytłoczenia.

Rodzaje zaburzeń lękowych

Istnieją różne rodzaje zaburzeń lękowych. Lęk może być zarówno ogólny jak i specyficzny, dotyczący na przykład jednej konkretnej rzeczy. Dobrze obrazującym przykładem jest często spotykana arachnofobia, czyli lęk przed pająkami. W tym przypadku każda styczność z pająkiem może wywoływać ataki paniki, nudności, płacz i pozostałe objawy towarzyszące zaburzeniom lękowym.
– Uogólnione zaburzenia lękowe
– Zespół lęku panicznego
– Agorafobia
– Specyficzne postacie fobii
– Fobia społeczna
– Lęk separacyjny
– Mutyzm wybiórczy.

Zaburzenia lękowe – leczenie.

Uwaga! Warto pamiętać o tym, że testy na zaburzenia lękowe dostępne w sieci nie są oficjalnymi narzędziami diagnostycznymi.
Zaburzenia lękowe można skutecznie leczyć przede wszystkim poprzez psychoterapię. W niektórych przypadkach przepisywane są także leki przeciwdepresyjne, działające również na zaburzenia lękowe. O formie terapii decyduje o tym lekarz prowadzący.Psychoterapia poznawczo-behawioralna i farmakoterapia to podstawowe formy leczenia zaburzeń lękowych. Jednak oprócz nich istnieją również inne metody, które mogą pomóc choremu odzyskać zdrowie psychiczne oraz powrócić do normalnego funkcjonowania. Nie da się momentalnie opanować lęku, jednak dzięki znajomości poniższych strategii, może stać się to nieco łatwiejsze.Sposób leczenia zaburzeń lękowych zależy między innymi od tego jak lęk jest przez pacjenta przeżywany i jakie dana osoba ma oczekiwania. Łagodne symptomy mogą być wyciszone na przykład przez zmianę trybu życia Wobec zaburzeń lękowych nie jesteśmy jednak bezbronni.Najprostszym i zarazem, najważniejszym sposobem na zapobieganie zaburzeniom lękowym jest umiejętność używania właściwych metod radzenia sobie ze stresem. To bowiem on w znacznej mierze przyczynia się do rozwoju opisywanych dysfunkcji.

Zaburzenia lękowe – leczenie.

Uwaga! Warto pamiętać o tym, że testy na zaburzenia lękowe dostępne w sieci nie są oficjalnymi narzędziami diagnostycznymi.
Zaburzenia lękowe można skutecznie leczyć przede wszystkim poprzez psychoterapię. W niektórych przypadkach przepisywane są także leki przeciwdepresyjne, działające również na zaburzenia lękowe. O formie terapii decyduje o tym lekarz prowadzący.Psychoterapia poznawczo-behawioralna i farmakoterapia to podstawowe formy leczenia zaburzeń lękowych. Jednak oprócz nich istnieją również inne metody, które mogą pomóc choremu odzyskać zdrowie psychiczne oraz powrócić do normalnego funkcjonowania. Nie da się momentalnie opanować lęku, jednak dzięki znajomości poniższych strategii, może stać się to nieco łatwiejsze.Sposób leczenia zaburzeń lękowych zależy między innymi od tego jak lęk jest przez pacjenta przeżywany i jakie dana osoba ma oczekiwania. Łagodne symptomy mogą być wyciszone na przykład przez zmianę trybu życia Wobec zaburzeń lękowych nie jesteśmy jednak bezbronni.Najprostszym i zarazem, najważniejszym sposobem na zapobieganie zaburzeniom lękowym jest umiejętność używania właściwych metod radzenia sobie ze stresem. To bowiem on w znacznej mierze przyczynia się do rozwoju opisywanych dysfunkcji.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.